taylors.edu.vn
Du học Malaysia ngành Công nghệ Thông tin tại đại học Taylor's
Du học Malaysia ngành Công nghệ thông tin các bạn sẽ được trải nghiệm chương trình học kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, trang bị khả năng hiểu vấn đề một cách logic, cách tiếp cận tình huống và chọn công cụ phân tích để giải quyết vấn đề để làm việc trong những tổ chức đa quốc gia trên toàn cầu.