sztukareklamy.pl
Typografia w sieci
Wiele się zmieniło w typografii od czasów Gutenberga i wykorzystania ruchomej czcionki na dużą skalę. Za datę wynalezienia druku uznaje się rok 1450 - wydawać by się więc mogło, że 562 letnia sztuka typografii zmierza już tylko ku lepszemu. Wraz z pojawieniem się komputerów osobistyc