sucp.asp.waw.pl
Konkurs : Udział w wystawie sztuki w Paryżu
I like Europe and Europe likes me. Idea “postępu“ w oczach młodego pokolenia artystów z Polski. Stowarzyszenie B-East B-East jest stowarzyszeniem non-profit, zainicjowanym w 2017 roku. Założeniem jego jest promowanie kreatywności w dziedzinie sztuki wizualnej oraz stworzenie platformy wymiany idei wokół aktualności estetycznych dotyczących kwestii problematycznych współczesnego społeczeństwa. Jego program skupia się na promocji […]