sucp.asp.waw.pl
Konkurs na Medal Wdzięczności ZHP
Przewodniczący ZHP ogłosił konkurs na projekt graficzny Harcerskiego Odznaczenia Honorowego „Medal Wdzięczności ZHP”. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i nadsyłaniem propozycji w terminie do 11 września 2017 r. Regulamin konkursu na Medal Wdzięczności ZHP ZAŁĄCZNIK NR 1 – oświadczenie o pełnoletności i posiadaniu obywatelstwa polskiego ZAŁĄCZNIK NR 2 – oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich ZAŁĄCZNIK NR 3 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych ZAŁĄCZNIK NR 4 – oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji […]