sucp.asp.waw.pl
,,Promethidion” pierwszym numerem studenckiego czasopisma Wydziału Rzeźby
W imieniu zespołu redakcyjnego ,,Promethidion” serdecznie zapraszam do zapoznania się z pierwszym numerem studenckiego czasopisma Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Inicjatywa powołania do życia czasopisma ,,Promethidion” wypływa z chęci podjęcia wielowątkowej dyskusji na temat sztuki, a przede wszystkim rzeźby uprawianej wśród profesorów, studentów oraz absolwentów Wydziału Rzeźby. Pragniemy przybliżyć społeczności akademickiej sylwetki wyróżniających się studentów wraz z prezentacją ich […]