successive.no
Kommunikasjon – Et dødelig våpen
Kommunikasjon – Et såkalt “dødelig” våpen Kommunikasjon bør være det viktigste middelet i vår arbeidsdag. Enten det gjelder møter, samtaler,lunch diskusjoner, whiteboards samt en rekke andre virkemidler. Dersom det ikke forekommer god nok kommunikasjon i en bedrift, kan dette være skad