suanhahcm.net
Xà gồ là gì? Xà gồ dùng để làm gì?
Xà gồ là gì? Xà gồ dùng để làm gì?, giải đáp Xà gồ là một cấu trúc ngang của mái nhà. Xà gồ nó giúp chống đỡ sức nặng của vật liệu phủ, tầng mái và được hỗ trợ bởi các các bức tường xây dựng hoặc là vì kèo gốc, dầm thép.