suanhahcm.net
Spec là gì ? Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành thiết kế xây dựng
Trong thiết kế xây dựng có một số thuật ngữ chúng ta thường nghe như spec là gì? Specification là gì ? Technical specification là gì ? Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành thiết kế xây dựng, tất cả sẽ được chúng tôi giải đáp trong bài viết