suanhahcm.net
Shop drawing là gì?
Shop drawing là một công tác dẫn đường cho thi công ngoài hiện trường, một công tác vô cùng quan trọng. Shop drawing có nghĩa là triển khai bản vẽ thi công, mọi công việc nào đều phải có shop drawing. shop drawing thép.