suanhahcm.net
Mũi taro là gì? Bảng tra Mũi khoan và Taro hệ inch
Mũi taro là gì? Bảng tra Mũi khoan và Taro hệ inch. là việc dùng mũi thép (gọi là mũi taro) để tạo ra các bước ren có đường kính khác nhau, thường nhỏ hơn 20nm trở xuống. Dụng cụ để gia công là một tay quay gọi là tay quay taro.