studio-mama.nl
Bevallingsverhaal: Ilayda - Studio Mama
Dit is een bevallingsverhaal over een ingeleide bevalling via een ballon katheter. Absoluut geen expert, puur mijn ervaring.