strombacksfolkhogskola.se
FAMN – Folkhögskola som arena för metodutveckling med nyanlända
Hur kan fler unga nyanlända fullfölja sina behörighetsgivande studier på folkhögskola? Det syftar projektet FAMN till att ta reda på.