stokketrafikkskole.no
Trafikalt grunnkurs
Før du kan ta kjøretimer eller øvelseskjøre, må du ta trafikalt grunnkurs. Kurset er obligatorisk og på 17 timer. Kurset skal gi deg en grunnleggende forståelse for hva det innebærer å være fører. Alle som er yngre enn 25 år må ha fullt grunnkurs, de som er eldre enn dette trenger kun d