stingbioeconomy.com
Tillsammans gör de planeten lite bättre | Sting Bioeconomy
Loop Factory är företaget som med sina cirkulära lösningar vill göra planeten lite bättre. Nu ska de få hjälp av Sting Bioeconomy för att strategiskt utveckla företaget till att bli en internationellt ledande aktör för cirkulära innovationer. I en ljus industrilokal i Varberg sitter en samling människor med unik kompetens, bland annat från skogsindustrin och som alla har ett gemensamt mål: att göra planeten lite bättre. Visionen är enkel – förverkliga idéer inom förnyelsebara och [...]