stingbioeconomy.com
Hallå där… | Sting Bioeconomy
Charlotta Stenson, vd på kommunikationsbyrån Bulldozer. Med lång erfarenhet från området marknadsföring, både som beställare och i dag som utförare har Charlotta nu påbörjat ännu ett uppdrag – som ny styrelseledamot för Sting Bioeconomy. Att det blev just marknadsföring var till en början ingen självklarhet. – Jag är civilingenjör från Chalmers men hamnade ganska direkt inom området marknadsföring istället, ett val jag aldrig ångrat, säger Charlotta. Kan du berätta lite om dina tidigare uppdrag? Min [...]