stingbioeconomy.com
Brasilianska Suzano söker nya samarbeten i Sverige - och Värmland | Sting Bioeconomy
Att Värmland är en attraktiv plats när det kommer till att utveckla nya affärsidéer inom området bioekonomi råder det inga tvivel om. Ännu ett kvitto på det är den långväga gäst som nyligen besökte Karlstad Innovation Park, Paper Province och Sting Bioeconomy. – Värmland offers a very specialized environment for the forestry-based sector and Sting Bioeconomy promotes a vibrant ecosystem for testing, prototyping and implementing ideas, accelerating the validation of new technologies and products for [...]