stingbioeconomy.com
#15 Naturens egen oljedammsugare | Sting Bioeconomy
Vore det inte bra om det fanns ett sätt att sanera hav och sjöar från oljespill med hjälp från skogen? Nu är det möjligt! I det senaste avsnittet av Bioeco åker vi till Rottneros och träffar Erik Josephsson och Lars-Erik Sjögren från företaget Biosorbe. Vi får höra mer om hur produkten fungerar, vilken skillnad den kan göra, vad företaget har på gång och så klart veta med om hur de hamnade på Rottneros. – Vi [...]