sthink.com.vn
Virustotal - công cụ kiểm tra virus online hiệu quả nhất - Phần mềm kế toán và ERP
Khi download 1 file chạy từ internet. rủi ro nhiễm virus là hoàn toàn có thể mặc dù đã cài phần mềm chống virus Do các trình diệt virus chi phát hiện 1 số loại hựu hạn Vì vậy giải pháp upload file lên cloud để quét bằng hầu hết các phần mền virus hiện có (hơn