sthink.com.vn
Phần mềm ERP là gì? - Phần mềm kế toán và ERP
Trong vài năm gần đây, phần mềm ERP là khái niệm không còn lạ đối với chúng ta, nhưng để hiểu rõ khái niệm này là điều không phải đơn giản. Vì vậy, trước khi tìm hiểu cách triển khai, ứng dụng… chúng ta cần tiềm hiểu về ERP để nắm vững các khái niệm cơ bản và tổng