sthink.com.vn
ĐIỂM NỔI BẬT CỦA TW - Phần mềm kế toán và ERP
Điểm khác biệt của SThink TW Với SThink TW nhà quản trị sẽ nắm bắt đầy đủ quá trình làm của nhân viên từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc. – Cấu trúc phân cấp công việc, dự án – hạn mục: theo dõi chi tiết nội dung cụ thể từng công việc của một kế hoạch,