ssng.hr
Obavijest udrugama za dostavu potrebne dokumentacije
U svrhu izrade prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Nove Gradiške ,obaviještavamo Vas kako ste obavezni dostaviti Savezu (udruge koje žele biti javna potreba u sportu za 2019.) slijedeću dokumentaciju. Osnovne podatke o klubu (SAMO AKO JE BILO PROMJENA U ODNOSU NA PROŠLU GODINU I