sp74.pl
e-Legitymacja
E-Legitymacja ma format dowodu osobistego (plastikowa karta) i może jednocześnie pełnić funkcję „Karty zapisu ucznia do świetlicy”. Każdy uczeń, na wniosek rodzica, może wystąpić do dyrektora szkoły o wymianę legitymacji papierowej na e-Legitymację za dodatkową opłatą - 12 zł.