sp74.pl
Makiety Placu Broni
Omawiając lekturę mamy możliwość przygotowania zadania dodatkowego. Jednym z takich zadań było wykonanie makiety. Od nas zależało, czy pokażemy plac Broni czy inne miejsce, o którym jest mowa w powieści. Każdy z nas musiał opowiedzieć, z jakich materiałów makieta została wykonana