sp74.pl
Niepełnosprawni? A Kto to?
Dnia 28.11 uczniowie z klasy 6d mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach na temat niepełnosprawności z wykorzystaniem wózka inwalidzkiego w ramach projektu DziałaMY! Były one okazją do rozmowy o niepełnosprawności, dowiedzenia się czy i w jaki sposób napotkanej osobie z niepeł