sp74.pl
Szpikowa paczka - dyplom dla SP74
Nasza szkoła otrzymała dyplom za kolejne zaangażowanie się w akcję Szpikowa Paczka. Otrzymaliśmy od fundacji podziękowanie: Z całego serca dziękujemy Dyrekcji szkoły i nauczycielom oraz rodzicom i dzieciom za włączenie się w akcję. Serce się raduje, gdy widzimy tyle dobra. Szpikowa p