sp74.pl
Pociąg do czytania
Pociąg do czytania to zaproszenie do wspólnego układania spisu lektur. W każdej klasie macie prawo do wskazania dwóch lektur spoza obowiązującego kanonu. Jeżeli macie pomysł na to, jaka dodatkowa pozycja powinna znaleźć się w Waszym spisie lektur, jeżeli znacie książki, które według