songhuyenwedding.com
Hai tuổi khắc mệnh nhau khắc mệnh có nên lấy nhau [Hỏi đáp SH]
Hai tuổi khắc mệnh nhau có kết hôn được không? Em sinh năm 1992 ít hơn bạn gái 5 tuổi, bố mẹ xem bói và ngăn cấm chúng em vì khắc mệnh...