songchannelvn.com
Camera SC-M100 (Hỗ Trợ Gắn và Tặng Mic Rời) Camera Hành Động
Camera SC-M100 (Hỗ Trợ Gắn và Tặng Mic Rời) Hỗ trợ và tặng mic rời- Thu âm rõ, tốt để làm vlog. Hình ảnh sắc nét, quay sáng, màu tươi.