slodkilive.pl
Artur Sygnatowicz (Optimatis): Wyedukowani pracownicy to najlepsza ochrona organizacji - Videoportal Słodki Live
Wiele słyszymy o bezpieczeństwie w kontekście wycieków danych, konieczności wyrażania zgód na przetwarzanie naszych danych lub też spełnienia różnorakich norm i wytycznych. Na więc szczególnie zwrócić uwagę dbając o bezpieczeństwo w Smart Office? O tym opowie nasz dzisiejszy gość Artur Sygnatowicz ekspert Optimatis.