simonology.blog
Santuokos įžadai. Per amžių amžius. Įsipareigojimas
Aš ……………….., imu tave, ………………, savo žmona ir prisiekiu visada tau būti ištikimas: kai laimė lydės ar vargas suspaus, kai sveikata tvers ar ligos suims, – visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Tepadeda man Dievas.