simonology.blog
Kai artimas žmogus gali tapti atstumiančiu. Kaip tai nutinka?
situacija susivokti, pamąstyti ir pažinti, kai artimame santykyje su kitu žmogumi norisi atsitraukti.