shopquanaotreem.com
[Mẹ Và Bé] - Làm thế nào khi bé lớp một học trước quên sau
Cháu nhà tôi học lớp một, tới giờ học toán vẫn tính bằng tay mà dạy mãi chả nhớ, cứ học trước quên sau. Với môn tiếng Việt, cháu cũng vẫn phải đánh vần. Thực tế, có nhiều bạn ở cùng trang lứa cũng rơi vào tình trạng như bé nhà bạn. Mặc dù cùng lứa tuổi nhưng các trẻ khác nhau lại có sự phát triển không đồng đều, có những