shopkhainguyen.com
Set Trang Sức Bạc Bông Tuyết M2 - Khải Nguyên Jewelry
Set Trang Sức Bạc Bông Tuyết M2 Set trang sức bao gồm: 1 dây chuyền 1 đôi bông tai Chất liệu : bạc ta chuẩn và bạc ý cao cấp Kiểu dáng: Mặt trái tim siêu dễ thương.