shophanghieu.top
Than shisha Alfakher - Hookah Shisha
Giới thiệu than shisha Alfakher-Số lượng : 100 viên-Thời gian mồi :5 giây-Thời gian duy trì :45 phút - 1 giờ