shop.panlegis.com
BESTILL NUF-HÅNDBOKEN
Den ultimate håndbok for NUF NUF har i løpet av få år blitt en av de aller mest populære foretaksformer – og har i stor grad endret norsk selskapsrett. HÅNDBOK I NUF gir en grundig innføring i NUF som foretaksform, og er ment som et praktisk oppslagsverk ikke bare for de som driver, eller v