sevenday.se
Tv-licensen försvinner och kan komma att ersättas med skatt
Efter drygt 60 år kan tv-licensen komma att skrotas. Istället ska public service finansieras med en årlig skatt. Här är den nya avgiften.