sevenday.se
Snart får många elkunder sänkt elnätsavgift - SevenDay Bank
Många elnätskunder har under en lång tid dragits med höga elnätsavgifter och eftersom att elnätsverksamheten är en monopolmarknad där ett företag har ensamrätt inom ett...