sdzv-drustvo.si
V FEBRUARJU REDNA LETNA SKUPŠČINA SDZV
Slovensko društvo za zaščito voda v torek, 12. februarja 2019, organizira redno letno skupščino, ki se bo ob 13. uri začela v sejni sobi na sedežu Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik na Študljanski 91 v Domžalah. Na srečanju bomo spremljali poročilo o aktivnostih društva