sdzv-drustvo.si
SDZV z novim starim vodstvom za naslednja štiri leta
Slovensko društvo za zaščito voda je v torek, 4. februarja, v prostorih JP CČN Domžale – Kamnik organiziralo redno letno skupščino, na kateri so se prisotni člani seznanili s poročilom o delu društva v preteklem letu, potrdili višino članarine za letošnje leto ter podaljšali mandat o