sdzv-drustvo.si
SDZV v začetku februarja sklicalo redno skupščino
V Ljubljani, 7. februarja 2017: Slovensko društvo za zaščito voda je na svoji redni skupščini, ki je potekala v prostorih Biotehniške fakultete na Jamnikarjevi 101 v Ljubljani, prisotnim članom predstavilo zaključna poročila za leto 2016, v nadaljevanju pa še nov statut društva ter prog