sdzv-drustvo.si
Pri vzpostavljanju standardov za čistilne naprave sodeluje tudi Slovenija
V okviru Evropskega komiteja za standardizacijo (CEN) aktivno deluje delovna skupina CEN/TC 165/WG 40, ki obravnava evropske standarde na področju delovanja čistilnih naprav za odvajanje in čiščenje odpadne vode. Naloge delovne skupine so priprava, pregled in revizija standardov na področju č