sdzv-drustvo.si
Plastika za dober tek!
Odpadna voda – tako komunalna kot industrijska – prinese v okolje ogromno onesnaženja, vidnega in takega, ki ni vidno na prvi pogled. So pa zato pozneje vidne posledice, ki se odražajo na vseh živih bitjih, tudi ljudeh. Pot komunalne odpadne vode v bivalnem okolju se začne v hišnih odtok