sdzv-drustvo.si
Na Vodnih dnevih 2018 o vplivih na vode, aktualnih izzivih celostnega upravljanja voda in priložnostih, ki nam jih ponuja narava
''Voda je neprecenljiva dobrina in nepogrešljiva naravna vrednota. Velik del človeštva se sicer še vedno obnaša, kot da je samoumevna, kot da je njena količina neomejena in kot da ne bi bila eden najpomembnejših pogojev, ne le za naš obstoj, temveč obstoj vseh živih bitij,'&