sdzv-drustvo.si
Medijske objave 2016
"Treba je ohraniti naše vire pitne vode in z vodo na vseh ravneh ravnati bolj odgovorno. V prihodnje bomo morali iskati rešitve in odpravljati lastne napake, ki smo jih z neodgovornim ravnanjem povzročili okolju ter se strateško lotevati upravljanja z vodami." 19. december I Gradb