sdzv-drustvo.si
Javni posvet o ponovni uporabi vode - priložnosti in izzivi
V okviru mednarodnega projekta AQUARES (Interreg Europe) je 26. novembra 2019 v Trebnjem potekal javni posvet z naslovom PONOVNA RABA VODE – PRILOŽNOSTI IN IZZIVI. Na posvetu je aktivno sodeloval tudi prof. dr. Milenko Roš, predstavnik Slovenskega društva za zaščito voda. Prikazal