sdzv-drustvo.si
EWA VABI SLOVENSKE NEPRIDOBITNE RAZISKOVALNE INSTITUCIJE K PARTNERSTVU V EVROPSKI RAZISKOVALNI MREŽI
Zaradi naraščajoče potrebe po zagotavljanju učinkovitejših sistemov za oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadne vode želi EWA (European Water Association) združiti raziskovalne in inovacijske institucije iz različnih evropskih držav, da bi ustvarile partnerstva v evropsko mr