sdzv-drustvo.si
EWA septembra z dvema konferencama
Evropska Komisija s pobudo 'Zelena prestolnica Evrope' izreka priznanje in nagrajuje prizadevanja tistih evropskih mest, ki nenehno skrbijo za izboljšanje urbanih okolij ter kakovosti življenja v mestih. Za kandidaturo se lahko potegujejo mesta iz držav članic EU ali držav članic EFT