sdzv-drustvo.si
Ali je hidroenergija res zelena energija? Stališča SDZV do hidroelektrarn
Čeprav strokovna javnost že dalj časa opozarja na številne negativne vplive hidroelektrarn (HE) na rečne in kopenske ekosisteme, ki se posledično odražajo tudi v kakovosti življenja ljudi, pa širša javnost šele v zadnjem času začenja spoznavati negativne vidike HE in se upravičeno spra