sdzv-drustvo.si
22. Slovenskega festivala znanosti »Opazujem, raziskujem, razlagam«,
22. Slovenskega festivala znanosti »Opazujem, raziskujem, razlagam«,