scienceparkgotland.se
Viospatia från SPG Summit på världens största industrimässa Hannover Messe - Science Park Gotland
Viospatia bygger 3D-mätsystem och är delaktig i SPG Summit. De syntes i den svenska paviljongen”The Sweden Co-Lab Pavilion" på Hannover Messe 2019.